đăng ký
Liên Hệ

Bộ dụng cụ lau kính

05-06-2017
15:39

STT

Tên Hàng

Công Dụng

Hình ảnh

1

Cây gạt kính 35 cm (unger)

Dụng cụ chuyên dung gạt kính

 

2

Bông lau kính bằng lông thỏ
(có chữ T nhựa)

Dùng thấm thuốc và lau kính 35 cm

 

3

Cây nối 3.5 m
(2 đoạn)

 

 

4

Cây nối 4.5 m
 (3 đoạn)

 

 

Bình luận

Tin Liên Quan

Chat Live Facebook