đăng ký
Liên Hệ

Chính Sách Bảo Hành / Bảo Trì

 • Trong vòng 12 tháng kế từ ngày mua nếu mô-tơ bị hư hỏng mà nguyên nhân là do vật liệu hoặc quy trình sản xuất. Bên bán sẽ sửa chửa hoặc hay thế miễn phí về cả phụ tùng và nhân công cho bên mua.(chỉ bảo hành cho người mua thứ nhất)
 • Khi có sự cố xảy ra trong thời gian bảo hành bên mua phải thông báo cho bên bán. Bên bán sẽ cho nhân viên bảo hành được chỉ định kiểm tra và sửa chữa.
 • Bên bán cam kết dùng mọi phương án có thể đảm bảo cung cấp cho bên mua trong thời hạn ngắn nhất, phụ tùng thay thế trong và sau thời hạn bảo hành.
 • Địa điểm bảo hành: 43 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
 • Khi đem sản phẩm đến bào hành. Xin vui lòng cầm theo phiếu bảo hành hoặc hóa đơn mua hàng.
 • Bên bán không có trách nhiệm bảo hành cho các trường hợp sau:
  • Hư hỏng mà nguyên nhân do lỗi người sử dụng: Sai nguồn điện, sai công dụng, sai cách sử dụng đã được hướng dẫn, tự ý tháo và sửa chữa các bộ phận trong mô-tơ....
  • Hư hỏng do các thiên tai bất khả kháng như thiên tai (Bảo lụt), hỏa hoạn ...
  • Sản phẩm được sửa chữa bởi bên thứ 3 mà không có sự đồng ý của bên bán.
Chat Live Facebook