đăng ký
Liên Hệ

SCRUBBER BRIERS

MÁY CHÀ SÀN -  ĐI PHÍA SAU * BÁN LẺ:  VỆ SINH SÀN TRONG NHÀ CÁC KHU VỰC CHO RAU TƯƠI, BẢO QUẢN CÁ VÀ THỊT:TỦ PHÒNG TẮM TẬP THỂ, PHÒNG NHÂN VIÊN VÀ NHÀ BẾP - VỆ SINH KHU VỰC GIẶT VÀ KHU HOẠT ĐỘNG HÀNG NGÀY  VỆ SINH CÁC VÙNG LỚN BÃI ĐẬU XE - LỐI ĐI VÀVỆ SINH KHO  ĐIỀU PHỐI VỆ SINH KHẮC PHỤC GIỮA CÁC KỆ HÀNG, VÀ TRONG CÁC KHU VỰC HẠN CHẾVẬN HÀNH VÀBẢO DƯỠNG VỆ SINH LÀM SẠCH - XE TẢI RA & VÀO       * NHÀ THẦU LÀM SẠCH:  CỬA HÀNG  BẢO DƯỠNG VỆ SINH CÁC KHU VỰC TRONG NHÀ VỆ SINH     DỊCH VỤ KHU DÂN CƯ - CANTEENSCÁC KHU DỊCH VỤ CÔNG CỘNG KHU CÔNG NGHIỆP VỆ SINH LÀM SẠCH VĂN PHÒNG        * CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM:  NHÀ HÀNG BẢO DƯỠNG VỆ SINHBẾP VÀ LỐI ĐI PHÒNG ĂN VÀ KHU VỰC THÔNG DỤNG KHÁCH SẠN VỆ SINH LỐI ĐI VÀ KHU VỰC THÔNG DỤNGTRUNG TÂM ĐIỀU HÒA LƯU TRỮ PHÒNG VỆ SINH   VỆ SINH BÊN NGOÀI LÀM SẠCH LỐI ĐI VÀ KHU VỰC THÔNG DỤNGKHU VỰC ĐẬU XE VÀ LƯU TRỮ     * THÀNH PHỐ:  CÁC NƠI CÔNG CỘNG BẢO DƯỠNG VỆ SINHLÀM SẠCH KHU VỰC HÀNH LANG VÀ KHU VỰC THÔNG DỤNG - LÀM SẠCH LỖI ĐI VÀ THANG MÁY CÁC TRƯỜNG HỌC   VỆ SINH HÀNG NGÀY LỐI ĐI HÀNH LANG VÀ VỆ SINH CÁC KHU VỰC THÔNG DỤNG VỆ SINH LỚP HỌC   BỆNH VIỆN LÀM SẠCH LỐI ĐI VÀ KHU VỰC THÔNG DỤNGVỆ SINH HÀNG NGÀYCHĂM SÓC RỦI RO CAO VÀ MẠNH MẼ VÙNG LÀM SẠCH      
21-05-2019
14:55

Lavamatic 15p.1)Lavamatic 16Lavamatic 15 (p2)hinh_scrubber_driers

Bình luận

Tin Liên Quan

SCRUBBER BRIERS

SCRUBBER BRIERS

05-11-2020
( 0 ) Bình luận
Chat Live Facebook