đăng ký
Liên Hệ

MÁY HÚT BỤI KHÔ - NƯỚC CN ASPIRO 740 CSAB (3 motor) - XUẤT XỨ: Ý

21-01-2021
14:55

 

MODEL 740 CSAB
(3 motor)
CODE ASDO00247
MOTOR Wet – Dry
p.m(W) 3300 / 3
LỰC HÚT mm H2O 2200
LƯU LƯỢNG KHÍ 510
THÙNG CHỨA 78 lít –
Stainless Steel
ĐỘ ỒN 67 dBA
PHỤ TÙNG CHUẨN B (Þ  40)
KÍCH CÔÕ  (cm)  65x60x106
T.LÖÔÏNG –kg 32

 

Chat Live Facebook